Nersänkt ovanmarkspool

 

De flesta sänker ner eller ”däckar in ovanmarkspooler, det går till så att en grop grävs ca 50 cm större än poolkonstruktionen och djupet ca 15 cm djupare.Mycket beroende av underlaget och underarbete med eventuellt bärlager – dränering – sandbädd – bottenmatta….

En swimmingpool monteras enligt instruktionerna och vattenfylls innan eventuell återfyllning. Skall swimmingpoolen återfyllas rekommenderar vi att vattenfrånstötande material fästs på poolväggarna, typ frigolit – platon matta, frigoliten isolerar och ger värme. Spraya med zink eller rostskydds färg på poolkonstruktionen samt återfyll med dränerande återfyllnads massor. Bättre är att inte återfylla utan montera plintar runt poolen och ordna ett ”trä däck” stödt på plintarna och låta poolen stå fritt under ”trä däcket”

 

Rengöring av pooltrappor

Pooltrappor i polyester (plast) kan poleras med produkter som till plastbåtar (vax utan slipmedel) för missfärgningar prova att tvätta med medel som innehåller oxalsyra som också säljs i båt handeln. Tyvärr måste poolen tömmas för att man skall kunna tvätta pooltrappan.

Pool liner reparation

Det går att laga ett hål eller mindre ”reva” även under vattnet på poolliner med speciellt reparations kit med  lim och en bit pool liner, oftast transparent, läs på förpackningen hur ni gör. Det vanligaste tillväga gångs sättet är att skrubba bort alg rester och annan smuts på skadestället. Klipp till en lämplig liner bit (inte för liten)  och på den lägga på rikligt med lim ända ut i kanterna och trycka fast liner biten på skadan, håll fast några minuter.

Det kan vara problem att se var ett läckaget är , har ni kollat kopplingar under breddavlopp inlopp ? Packningar rund breddavlopp och inlopp – lampor ? Annars låter ni det läcka ut och när det slutar läcka ,där är oftast läckan ….tänk på att en pool har normal avdunstning som kan vara ganska stor varma o soliga dagar…

 LINER PROBLEM

Har man haft för lågt Ph värde och för hög klorhalt kan duken expandera under vintern och bli veckig , dålig dränering och kondens kan också vara orsak till veck och skrynklor i botten på poolen. Klorpucken måste tas ur breddavloppets silkorg före vinterstängningen, när det inte är någon cirkulation – stillastående vatten i breddavloppet p.g.a. att pumpen är avstängd en blir det för koncentrerad klormängd från klorpucken och det kan orsaka blekning – skrynklor och missfärgning av linern.

SMUTS RÄNDER PÅ LINERN

Kan rengöras med speciellt liner tvättmedel SUPER GEL, använd INTE Scotts Brite – Stålull eller andra medel som slipar. Prova även med vanligt ”sudd gummi”. Eller ta lite rödsprit på en trasa eller ”trassel” och gnid försiktigt !


Tips inför vår start av poolen

 1.  Montera tillbaka alla pooldetaljer som ni monterade bort inför vintern
 2. Skruva tillbaka avtappningsventiler på pumphus och filter tanken
 3. Fyll poolen till vatten nivån ligger något över mitten i brädd avloppet
 4. Fyll vatten i pumpens grovfilter hus.  O.B.S. Mycket viktigt!
 5. Öppna ventilerna till ytvatten renaren och insprutnings munstyckena och ev. avlopp. O.B.S. Om pumpen är placerad under poolens ytvatten nivå och pumpen får självtryck kan ni gå vidare till PUNKT 11
 6. För handtaget på  centralventilen till läge BACKWASH – Backspolning
 7. Starta pumpen , när pumpen sugit ur luften ur sugledningen och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avlopps uttag .  Ev. El värmare får inte vara påslagen !
 8. Stanna pumpen
 9. Vrid handtaget till RINSE – Renspolning
 10. Starta pumpen igen cirka 10 – 25 sekunder
 11. Stanna pumpen på nytt och vrid centralventilens handtag till läge  FILTRATION – Filter (Normalt fitrerings läge)
 12. Stäng ev ventil till avloppet.
 13. Starta pumpen igen se till att vattnet kommer ut ur inlopps munstyckena annars STANNA  PUMPEN OMEDELBART ! Kontrollera vad som blockerar vattenflödet !
 14. Kontrollera Ph värdet det bör ligga  7,2 – 7,6
 15. Klorera med Chock klor uppblandat med 5 liter vatten vid breddavloppet. Upprepas  Chock kloreringen så vänta några timmar mellan varje mätning så all kloret hinner  blanda sig i poolvattnet.

Efter 1 dygn:

Borsta rent poolens botten och väggar samt bottensug poolen ordentligt.

Töm breddavloppets silkorg och eventuellt pumphusets silkorg och gör eventuellt en backspolning om sug trycket är lågt.

Fortsätt med  disinnfiktionsmedel – Dags klor eller Veckopuckar ……klorfritt…

Sandfilter – Centralventil / Några enkla problem o lösningar

Problem:  Handtaget på sandfilters centralventilen kärvar   –  troligtvis sand inne i central ventilen,

Lösning: öppna   centralventilen och rensa bort sanden, (Märk upp så att ni får tillbaka locket på centralventilen rätt ( samma läge ) position som när ni tog bort det.

Problem:  Det kommer ut sand i poolen genom dysorna.  –  Trasig spindel packning i centralventilen

Lösning: Öppna byt ut gummi packningen.

Problem: Trasig poolfilter ”dysa” på central röret i botten inne i filtret

Lösning: töm ut sanden byt ut dysan.

Problem:  Spricka på central röret ? Felaktig korn tjocklek vid sandbyte ?

O-ring som tätar mellan central röret och centralventilen saknas eller o tätt  i dessa delar – fogar ?

Problem:  Dålig filtrering .      Backspola filtret ordentligt

Byt ut filtersanden om den är mer än 2 år gammal, rätt korn storlek, rätt mängd sand i

poolfiltret ?

Sitter anslutningarna rätt in i central-ventilen från pumpen där det är märkt

PUMP på centralventilen tillbaka till poolen där det är märkt POOL på centralventilen.

Kontrollera anslutningen mellan  Centralventil och filtertanken Och att rör anslutningarna tätar.